کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهرا(س) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

پرسنل آسانسور پارسیان