پروژه آسانسور دولتی

مرحله نصب درب پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

نصب درب های تمام اتوماتیک در کلینیک علوم پزشکی بم

بالا گذاشتن موتور در پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

موتور کلینیک: زیلابگ

پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

نصب کابین در پروژه علوم پزشکی بم