لیست پروژه ها

شرکت گل گهر(کیسون)آ سانسور صنعتی گندله سازی سیرجان
آدرس پــــروژه : گلگهر سیرجان ـ تعداد طبقات : ۴توقف ـ تعداد دستگاه : ۱دستگاه ـ ظرفیت ۸ نفره
شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی(کارخانه اسید}
آدرس پــــروژه : بلوار جمهوری بعد از پل راه آهن نبش ۳راه هوانیروز ـ تعداد طبقات : ۲ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱دستگاه ـ ظرفیت ۴ نفره
آقای مهندس احسان رحمانی فر
آدرس پــــروژه : خیابان هزارویکشب کوچه ۱۸ ـ تعداد طبقات : ۱۰ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۰ نفره
هواپیمایی ماهان (آقای خشرو )
آدرس پــــروژه : بلوار جمهوری میدان پرواز جنب اداره هواشناسی ـ تعداد طبقات : ۷ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
کلینیک احسان
آدرس پــــروژه : خیابان خواجو قبل از چهارراه خواجو ساختمان کلینیک احسان ـ تعداد طبقات : ۷ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۲۱ نفره
شرکت نمادبر تهران
آدرس پــــروژه : سیرجان-کارخانه گندله سازی فاز ۲گل گهر ـ تعداد طبقات : ۸ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۲۶ نفره
شهرداری منطقه یک
آدرس پــــروژه : بلوار شهید عباسپور میدان عاشورا ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
شرکت صنایع فولاد (مهندس عکاف زاده)
آدرس پــــروژه : بخیابان همتی فر کوچه ۱ ـ تعداد طبقات : ۲ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۳۰۰۰ ظرفیت
بیمارستان ارجمند
آدرس پــــروژه : خیابان شهید بهشتی ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
نیروی انتظامی
تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
شرکت گاز استان کرمان
آدرس پــــروژه : بلوار ۲۲بهمن ، شرکت گاز ـ تعداد طبقات : ۴توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
شرکت هواپیمایی ماهان
آدرس پــــروژه : خیابان احمدی غربی جنب شرکت سرمایه گذاری ـ تعداد طبقات : ۴توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
مرکز جراحی محدود مجتمع پزشکان قائم جیرفت (آقای مهندس دریجانی )
آدرس پــــروژه : جیرفت میدان شاهد ابتدای بلوار جانبازان مرکز جراحی محدود مجتمع پزشکان قائم ـ تعداد طبقات : ۴توقف و ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه و ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره و ۲۱ نفره و بیماربر
شرکت مرغ ماهان
آدرس پــــروژه : خیابان استقلا ل کوچه شماره ۱۲ ـ تعداد طبقات : ۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
پروژه مرکز توانبخشی ایثار گران کرمان، جناب آقای مهندس عالم زاده (شرکت پویا بتن )
آدرس پــــروژه : ابتدای بلوار کمر بندی- سیلو سمت راست ـ تعداد طبقات : ۲ توقف و ۲ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه و ۱ ـ ظرفیت : ۲۱ نفره و ۸ نفره
آقای مهندس آدینه پروژه ترمینال آدینه
آدرس پــــروژه : آقای مهندس آدینه پروژه ترمینال آدینه ـ تعداد طبقات : ۳ توقف و ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه و ۱ و پله برقی ـ ظرفیت : ۱۴ نفره و ۸ نفره
تعاونی مسکن دانشگاه آزاد
آدرس پــــروژه :خیابان شهاب کوچه شماره ۳ ـ تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر رفسنجان، جناب حاج آقا موسوی
آدرس پــــروژه :رفسنجان بلوار جمهوری بعد از گمرگ پروژه آپارتمانی کوپر ـ تعداد طبقات : ۱۱ و ۹ و ۹ توقف ـ تعداد دستگاه : ۳ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره و ۸ نفره
تعاونی مسکن بازنشتگان مس
آدرس پــــروژه :انتهای خیابان والفجر ـ تعداد طبقات : ۱۲ توقف ـ تعداد دستگاه : ۳ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۲ نفره و ۸ نفره
تعاونی مسکن گسترش مهر
آدرس پــــروژه :رفسنجان- بزرگراه خیابان فارس پشت سازمان عمران ـ تعداد طبقات :۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱۰ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
نیرومان
آدرس پــــروژه :بلوار شیراز ـ تعداد طبقات :۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ و ۲ دستگاه ـ ظرفیت :۸ نفره و ۱۲ نفره
تعاونی مسکن فولاد کرمان
آدرس پــــروژه :بلوار هوا نیروز نرسیده به محیط زیست ساختمان آپادا نا ـ تعداد طبقات :۷ توقف ـ تعداد دستگاه :۶ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن اداره بیمه خدمات درمانی
آدرس پــــروژه :خیابان شمال جنوبی ـ تعداد طبقات :۴ توقف ـ تعداد دستگاه :۳ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن بنیاد شهید
آدرس پــــروژه :شهرک مطهری ـ تعداد طبقات :۶ توقف ـ تعداد دستگاه :۳ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن صندوق قرض الحسنه امین
آدرس پــــروژه :بلوار جمهوری اسلامی ـ خیابان شهید شیروانی ـ نرسیده به شهرک شکوه ـ تعداد طبقات :۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی
آدرس پــــروژه :شهرک گاندی ـ تعداد طبقات :۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۳ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن بهزیستی
آدرس پــــروژه : طاهر آباد انتهای بلوار امیر کبیر- کوچه قبل از تالار پیوند فاز دوم ـ تعداد طبقات : ۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن سلمان فارسی
آدرس پــــروژه : بلوار جمهوری ایلامی،روبروی راهنمایی و رانندگی ـ تعداد طبقات : ۹ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن بازنشستگان
آدرس پــــروژه : خیابان والفجر ـ تعداد طبقات :۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت :۶ نفره
تعاونی مسکن سبحان
آدرس پــــروژه :خیابان شهید علی ضیاءنبش کوچه شماره ۳ ـ تعداد طبقات :۹ و ۷ و ۱۲ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ و ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
تعاونی مسکن امور مالیاتی کرمان
آدرس پــــروژه :بلوار جمهوری ک ۵۵ ـ تعداد طبقات : ۱۰ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۴
آدرس پــــروژه :شهرک مطهری فاز مسکن مهر قطعه ۹ ـ تعداد طبقات : ۶ توقف ـ تعداد دستگاه :۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن کارکنان استانداری کرمان
آدرس پــــروژه : شهرک مطهری ـ تعداد طبقات : ۶ و ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۶ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
تعاونی مسکن دفتر خانه اسناد رسمی کرمان
آدرس پــــروژه : شهرک مطهری ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۵ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن منابع طبیعی کرمان
آدرس پــــروژه : بلوار امیر کبیر بلورا بوعلی کوچه ۴ ـ تعداد طبقات : ۹ توقف ـ تعداد دستگاه : ۶ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن طلاب
آدرس پــــروژه :شهرک الغدیر –بلوارولی عصرروبروی هزار دستگاه پروژه مسکونی باقر ـ تعداد طبقات : ۷ توقف ـ تعداد دستگاه : ۴ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
تعاونی مسکن اداره کشاورزی کرمان
آدرس پــــروژه : شهرک خواجو،پشت شهرک ن و قلم تعلقات واگذاری شهرداری ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۳ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
تعاونی مسکن مهرورزان عدالت محور کرمان
آدرس پــــروژه : شهرک مطهری سایت مسکن مهر ـ تعداد طبقات : ۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
اداره دادگستری کرمان
آدرس پــــروژه : اداره کل دادگستری استان کرمان ـ تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
شرکت شهرک های صنعتی کرمان
آدرس پــــروژه : بلوار شهید عباس پور(پارادیس) نبش میدان عاشورا ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
شورای حل اختلاف کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان ۲۲بهمن جنب منطقه ۴ساختمان اداره شورای حل اختلاف کرمان ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
مسجد جامع کرمان
آدرس پــــروژه : کرمان _ کوچه آبنوس نبش تقاطع خیابان ویلا ـ تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
آموزش و پرورش کودکان استثنایی کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان شهید رجایی-نبش خیابان ابن سینا-اداره اموزش و پرورش ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
مدیریت دولتی کرمان
آدرس پــــروژه : انتهای بلوار جمهوری نرسیده فرودگاه ( شهرک شکوه ) ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آدرس پــــروژه : بلوار جمهوری اسلامی ، چهار راه شفاء ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
کارخانه سیمان ممتازان کرمان
آدرس پــــروژه : جاده باغین ـ تعداد طبقات : ۱۰ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت :۲ تن
اداره راه و شهرسازی کرمان
آدرس پــــروژه : جاده تهران روبروی سه راه بلوار فارابی اداره کل راه و ترابری استان کرمان ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۰ نفره
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمان
آدرس پــــروژه : بلوار جمهوری ، جنب بانک صادرات ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
اداره برق کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان خواجو ،خیابان توانیر ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
اداره تامین اجتماعی کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان کارگر ـ تعداد طبقات : ۸ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
اداره بنیاد مسکن کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان امام جمعه ـامام جمعه ۴ـ درب چهارم ـ تعداد طبقات : ۶ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱۰ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
شرکت تعاونی مسکن مشیز کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان تصفیه خانه آب – نرسیده به خیابان شهاب ـ تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
شهرداری منطقه ۲ کرمان
آدرس پــــروژه : میدان کوثر ـ تعداد طبقات : ۲ توقف ـ تعداد دستگاه :۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
بیمارستان ثامن الحجج کرمان
آدرس پــــروژه : خیابان شهید رجایی بیمارستان تالاسمی ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه :۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۳ نفره
کلینیک احسان کرمان
آدرس پــــروژه : چهار راه خواجو ـ تعداد طبقات : ۵ توقف ـ تعداد دستگاه :۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۳ نفره
کلینیک بعثت کرمان
آدرس پــــروژه : چهار راه طهماسب آباد ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه :۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۶ نفره
برج آبنوس
آدرس پــــروژه : خیابان آبنوس ـ تعداد طبقات : ۹ توقف ـ تعداد دستگاه :۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
مجتمع افق
آدرس پــــروژه : بلوار کشاورز نبش کوچه ۱۴ ـ تعداد طبقات : ۱۰ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
مجتمع نیکوکاری رعد کریمان
آدرس پــــروژه : بلوار شهید صدوقی کوچه (۱۹خیابان رعد ) ـ تعداد طبقات : ۴ توقف ـ تعداد دستگاه : ۲ دستگاه ـ ظرفیت : ۱۲ نفره
جناب آقای مهندس حمید شجاعی(شرکت تبادل انرژی )
آدرس پــــروژه : خیابان شفا کوچه ۲ ـ تعداد طبقات : ۹ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۸ نفره
کلینیک ناباروری کرمان
آدرس پــــروژه : اتوبان هفت باغ قطعه (۱۴۱کلینیک ناباروری ) ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۲۱ نفره
کلینیک ناباروری کرمان
آدرس پــــروژه : اتوبان هفت باغ قطعه (۱۴۱کلینیک ناباروری ) ـ تعداد طبقات : ۳ توقف ـ تعداد دستگاه : ۱ دستگاه ـ ظرفیت : ۲۱ نفره