پروژه

مرحله نصب درب پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

نصب درب های تمام اتوماتیک در کلینیک علوم پزشکی بم

بالا گذاشتن موتور در پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

موتور کلینیک: زیلابگ

پروژه کلینیک علوم پزشکی بم

نصب کابین در پروژه علوم پزشکی بم

پروژه جناب آقای ایرانمنش

مرحله اولیه نصب درب اتوماتیک ایتالیایی با عرض ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۱۰ سانتی متر: