آسانسور افراد با معلولیت در آسانسورهایی که احتمال جابه جایی افراد با معلولیت بیشتر است، علاوه بر رعایت کلیه ضوابط آسانسورها باید ضوابط و مقررات زیر نیز رعایت گردد

ضوابط و مقررات به شرح ذیل میباشد:

 • عرض درب طبقات حداقل باید ۸۰ سانتی متر باشد، ولی توصیه می شود در طبقات برای این نوع آسانسور افراد با معلولیت، از نوع اتوماتیک و با عرض ۹۰ سانتی متر انتخاب شود.
 • مسیر دسترسی به درب آسانسور مخصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند باشد.
 • حداقل عرض کابین در ساختمان های عمومی ۱۱۰ سانتی متر و حداقل عمق ۱۴۰ سانتی متر باشد.
 • حداقل یک دستگیره روی یک دیواره کابین در ارتفاع ۹۰ سانتی متر نصب شود، سطح مقطع این دستگیره بین ۳۰تا۴۵ میلی متر با شعاع انحنای ۱۰ میلی متر و فاصله آن از دیوار کابین حداقل ۳۵ میلی متر باشد.
 • در صورتی که نیاز به تعبیه صندلی تاشو برای نشستن افراد ناتوان در داخل کابین باشد نشیمن این صندلی باید حداقل ۳۰سانتی متر عمق و ۴۰ سانتی متر عرض داشته باشد و در ارتفاع ۵۰ سانتی متری از کف کابین نصب شود و حداقل ۱۰۰ کیلوگرم بار را تحمل نماید.
 • زمان باز ماندن درب، متناسب با نوع کاربری توسط افراد ناتوان ، از ۲ به ۲۰ ثانیه قابل تنظیم باشد.
 • در آسانسورهای تکی لازم است کنار درب آسانسور حداقل یک شستی احضار و درب آسانسورهای گروهی که روبروی هم هستند در هر دیوار تعبیه گردد.
 • لازم است رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر و شروع باز شدن درب طبقه با صدای زنگی که شدت صوتی آن قابل تنظیم از ۳۵ تا ۶۵ دسی بل باشد، اعلام گردد.
 • علاوه بر وجود نشان دهنده جهت حرکت آسانسور در داخل کابین، باید جهت حرکت به صورت علائم صوتی نیز مشخص شود. بدین منظور سیگنال های صوتی منقطع تکی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت بالا و دوتایی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت پایین در داخل کابین پخش شود.

آسانسور معلولین

رعایت ضوابط معلولین برای چه ساختمان هایی اجباری میباشد ؟

 1. برای مجتمع های مسکونی با بیش از۱۰۰۰ مترمربع زیربنا و یا بیش از۱۰ واحد مسکونی باید ارتباطات عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابلیت استفاده برای معلولین جسمی-حرکتی را داشته باشند.
 2. ورودی های ساختمان شامل پله ها، رمپ خودرو و همچنین جک معلول بصورت مناسب در نقشه های سازه ارائه و سرگیری طبقه زیرین در آن ناحیه کنترل شود.

با توجه به اصل برابری در جامعه و تأکید آن در قرآن، احادیث، حقوق بشر و قوانین داخلی و بین المللی و نیز دارا بودن تعـداد قابل توجهی معلول در ایران ناشی از جنگ تحمیلی و حوادث بالای ناشی از رانندگی و کار، موضـوع مناسـب سـازی و رعایـت حقوق معلولین و افراد ناتوان از ضرورت و اهمیت والایی برخوردار است. در همین رابطه، موضوع مناسب سازی آسانسور افراد با معلولیت مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که استاندارد ملی تدوین شده در این خصوص بیشـتر بـه طراحـی فضا برای صندلی چرخدار تأکید دارد اما استاندارد اروپایی ۷۰-۸۱ EN به طور جامع تری به این موضوع پرداخته و امکانـاتی را جهت برخی افراد معلول و ناتوان در نظر گرفته است.

همچنین، استفاده از فن آوری RFID می تواند استفاده آسانسور افراد با معلولیت هوشمند تر و سازگارتر کند. اما آنچه که در مناسب سازی آسانسور خیلی مهم است توجه به اصل طراحی همگانی است زیرا با توجه به فراگیر بودن آن، کاربرد آن در مناسب سازی آسانسور به معنای در نظر گرفتن همه افراد معلـول و ناتوان و عدم جدایی آنان از بقیه مردم است.

شرکت آسانسور پارسیان کرمان