جلسه هم اندیشی و مشاوره خانه صنعت و معدن با موضوع بررسی راهکارهای موجود در بازار.
باحضور جناب آقای علیرضا زاده مشاور خانه صنعت و معدن و جناب اقای مهندس عباسی رئیس سندیکا و سرپرست اتحادیه آسانسور و پله برقی و صنایع وابسته استان کرمان در مورخه ۱۴۰۲/۵/۲۳