جناب آقای مهندس حمید عباسی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان ناظر هیئت مدیره اتحادیه کشوری آسانسور در استان های کرمان و سیستان بلوچستان و هرمزگان که بیانگر تعهد ،کارامدی،لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به صنعت آسانسور استان و وطن اسلامی است تبریک عرص نموده . موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم

شرکت مهندسی آسانسور پارسیان